teisipäev, 27. detsember 2016

Maaelu tegude Festival

Meie ühine algatus tuua suurema tähelepanu alla maaelu  need tahud, mis ei ole seotud vaid põllumajandusega, on jõudnud uude etappi.

Käimas on vahvate ja huvitavate maaelu tegude ja maaelu nägude leidmine!

Meil on ETV Maahommiku tegijatega kokkulepe saatelõikudeks, näitamaks Eestimaa maaelu tegusid ja nägusid aprillis, mais ja septembris, 2017. aasta. Jätkame oma tegevusega pilootpiirkondades Pärnumaa, Ida-Harju, Ida-Viru, Jõgevamaa ja Võrumaa. Esiletoomist ja äramärkimist väärivad teod ei pea olema seotud toetuse saamisega. Oodatud on just seni mitte kõige aktiivsemalt pildis olnud ja veel mitte tuntud tegijad, kes on jäänud suuurest meediakärast või tuntusest seni veel eemale, kuid samas on tublid tegijad või teod, mis vajaksid siiski äramärkimist või esiletoomist.

Maahommiku tarbeks ootame ettepanekuid maaelu tegude, algatuste, inimeste, ettevõtjate, külade leidmisel! Ootame näiteid Pärnumaalt, Ida-Harjust, Ida-Virust, Jõgevamaalt ja Võrumaalt.

Ettepanekud on oodatud 10. jaanuarini 2017!


esmaspäev, 11. aprill 2016

Maaelu tegude Festival

Maaelu mitmekesisust  tutvustv üritus: Maaelu tegude festival                                           
  
Maaelu edendamisega seotud organisatsioonid MTÜ EestiKülaliikumine Kodukant, MTÜ Eesti Maaturism,  Eesti Leader Liit ja liikumine „Maale elama“ (MTÜ Partnerlus) on mitmete arutelude ja koostöö tulemusel jõudnud seisukohale, et maaelu ühtne tutvustamine, propageerimine ja hea maine kujundamine on Eesti maaelu arengu seisukohalt väga oluline. Maaelu, kui ääremaa kuvand, ei ole paratamatus vaid konkreetsete autorite poolt loodud - seega saab seda muuta! Maaelu kuvandi saavad luua need, kes ise maal elavad ja tegutsevad! Eestis on üldiselt väga populaarne viibida suvekuudel maal ning osaleda erinevatel maal toimuvatel suveüritustel aga see teadlikkus mis toimub maal sügistalvisel hooajal  ja kuidas maaelu üldse välja näeb novembris või oktoobris - see teadlikkus on meie arvates Eestis siiski veel väga madal! Seetõttu oleme algatamas uut sündmuste traditsiooni, mis tutvustaks, teavitaks ning propageeriks erinevaid võimalusi maapiirkondades tegutsemiseks, elamiseks, töötamiseks ja oma ettevõtmise alustamiseks. Oleme selle sündmuse koondanud ühtse nimetuse alla MAAELU TEGUDE FESTIVAL.

Lühidalt ideest ja teostusest

Eelkäijad: Avatud külaväravad, Maaturismi avatud uste päev, Avatud talude päev jne

Idee: tutvustada maal TÖÖTAMISE mitmekesiseid võimalusi - külades, kogukondades, väikeettevõtetes, kaugtööd tehes jne. Näidata, et maal elamine ja töötamine on võimalik ja edukas ning sellega tõsta maaelu mainet.
Maaelu tänast arengut suunab eelkõige Maaelu arengukava, mille üks osa on põllumajandus, teine osa maaelu mitmekesistamise suund (MAK Prioriteet 6). Viimase suunaga ühtib ka meie planeeritav tegevus. Lisaks lähtume käesoleva ettevõtmise algatamisel ka Põllumajandusministeeriumi 2015.a. uuringust, mille tulemusel selgub, et on vajadus tõsta maaelu üldist mainet!

Eesmärgid:
·         tugevdada maaelu, maal elamise ja töötamise mainet;
·         teadvustada, et maal tegutsemine saab olla nii emotsionaalselt nauditav ja kui ka majanduslikult tulemuslik;
·         kaugem eesmärk on muuta maapiirkondade demograafiat positiivsemaks – vähem lahkujaid ja rohkem (tagasi)tulijaid.

Kes: OMA UKSED AVAVAD JA KÜLALISI OOTAVAD:
- külamajad, kes pakuvad teenuseid (tööhõive);
- kogukonnaköögid ja nende baasil tegutsejad;
- kogukonnateenuste pakkujad;
- sotsiaalsed ettevõtted;
- mikro- ja väikeettevõtted (nii tööandjana kui ka elustiiliettevõttena);
- kaugtöö tegijad (kodukontorid);
- kogukonnad, kes ootavad uusi liikmeid (Maale elama kohalikud võimalused);
- avalike teenuste pakkujad;
- „uusmaakad“  jne.

Kuidas: projekti põhisündmus on 8. oktoobril 2016 toimuv „Maaelu tegude festival“.
Esimesel aastal toimub üritus pilootmaakondades Ida-Virumaal, Pärnumaal, Jõgevamaal, Võrumaal. Ootame esimesel aastal ka teiste pilootpiirkondade kaasatulemist! Koos suudame rohkem ja  oleme edukamad. Idee elluviimisest huvitatud - võtke meiega ühendust! Teisel aastal sündmus laieneb ning  EV100 tähistamiseks 2018 toimub festival üle-eestilisena.
Teavituskampaania hõlmab muuhulgas ka kaardirakendust, märkides ära kohad, mis on avatud, et külastajad saaksid omale marsruudi koostada. Festivali ettevalmistamiseks ja kogukondade kaasamiseks viiakse läbi maakondlikud infopäevad ning avalikkuse teavitamiseks turunduskampaania.


Maaelu tegude festivali toimkond: MTÜ Eesti Maaturism, Eesti Leader Liit, liikumine Kodukant, liikumine Maale elama, Maamajanduse Infokeskus, Maaeluministeerium.