Teisipäev, 27. detsember 2016

Maaelu tegude Festival

Meie ühine algatus tuua suurema tähelepanu alla maaelu  need tahud, mis ei ole seotud vaid põllumajandusega, on jõudnud uude etappi.

Käimas on vahvate ja huvitavate maaelu tegude ja maaelu nägude leidmine!

Meil on ETV Maahommiku tegijatega kokkulepe saatelõikudeks, näitamaks Eestimaa maaelu tegusid ja nägusid aprillis, mais ja septembris, 2017. aasta. Jätkame oma tegevusega pilootpiirkondades Pärnumaa, Ida-Harju, Ida-Viru, Jõgevamaa ja Võrumaa. Esiletoomist ja äramärkimist väärivad teod ei pea olema seotud toetuse saamisega. Oodatud on just seni mitte kõige aktiivsemalt pildis olnud ja veel mitte tuntud tegijad, kes on jäänud suuurest meediakärast või tuntusest seni veel eemale, kuid samas on tublid tegijad või teod, mis vajaksid siiski äramärkimist või esiletoomist.

Maahommiku tarbeks ootame ettepanekuid maaelu tegude, algatuste, inimeste, ettevõtjate, külade leidmisel! Ootame näiteid Pärnumaalt, Ida-Harjust, Ida-Virust, Jõgevamaalt ja Võrumaalt.

Ettepanekud on oodatud 10. jaanuarini 2017!